Co.nl

CO.nl is de organisatie waar men terecht kan voor het .co.nl domein, net zoals we dat kennen als .co.uk. Voor CO.nl hebben wij een compleet nieuwe meertalige website ontworpen en gerealisseerd.

Het ontwerp moest strak zijn en een internationale uitstraling hebben. Het was de wens van de opdrachtgever om een foto van een (internatioaal bekend) landmark van de stad Rotterdam te plaatsen. Zo wilde de opdrachtgever benadrukken dat het CO.nl domein een Nederlands domeinnaam is dat zorgt voor internationale herkenning.

Dit project bevat ook een (meertalig) afgeschermd gedeelte dat alleen toegangelijk is voor providers die het .co.nl domeinnaam verkopen.

CO.nl

Webdesign, Website migratie/verhuizing